හොඳම දේ දරුවන්ටයි

මේ බ්ලොග් අවකාශය දූලා, පුතාලට කියවන්ටයි.
ලියන්නේ නැන්දල, මාමල.

Thursday, June 27, 2013

පුංචිත්තා: සරභමිග ජාතකය

පුංචිත්තා: සරභමිග ජාතකය: ඉස්සර කාලෙ බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ කෙනෙක් හිටියා. ඒ රජතුමා දඩයමට බොහොම කැමතියි. දවසක් පිරිවර සමඟ රජතුමා දඩයමේ ගියා. රජ්ජුරුවෝ මුව...

2 comments:

  1. Replies
    1. සමාවෙන්න නලින් මල්ලි මේ වැරදීමක්. රතු පාටින් තියෙන කොටස ක්ලික් කරන්න කො. නැත්නම් බ්ලොග් එකේ තියෙනවා.
      http://punchiththa.blogspot.com/2013/06/blog-post_23.html

      Delete