හොඳම දේ දරුවන්ටයි

මේ බ්ලොග් අවකාශය දූලා, පුතාලට කියවන්ටයි.
ලියන්නේ නැන්දල, මාමල.

Tuesday, April 17, 2012

අවුරුදු ආවාදොරකඩ මී අඹ        ගහේ
ටිං ටිං නාදය           ඇහේ
අඹ පැණි බිමටම    වැහේ
ගෙනදෙයි දිවගට    රහේ

කොවුලගෙ  ගී    නාදෙන
රස පිරි මිහිරක්        දෙන
හදවත් හැම          පුබුදන
අවුරුදු සිරි බල        මැන

එරබුදු මල්                රතු පාටයි
හැමතැන මිහිරක්       ඇතිවෙයි
පරිසරයත් පින්               පාටයි
අවුරුදු සිරියෙන්        ඇළලෙයි

ගේ දොර සුණු    පිරියමින්
අළුත් බවක් ගෙන   දෙමින්
නව පිළියෙන්    සැරසෙමින්
අවුරුදු කුමරුනි      වඩින්

කැවුම් කොකිස් මුං          අළුවා
අතිරස කැවිලිත්              හැදුවා
කෙසෙල් කැනත් ගෙහි     ඉදුවා
අවුරුද්දට               සැරසෙනවා

ඩොං පට ඩොං              රතිඤ්ඤා
නාදෙන් ගුම්                  දෙවන්නා
රබන් සුරල්                වැයෙන්නා
අවුරුදු සිරි                    කියන්නා

හෙළ සිරිතට අනුව          යමින්
ගෙවෙනා අවුරුද්ද          තුලින්
කුල දෙවියන්         නමදින්නට
පන්සල්                        යනවා

දෙමාපියන් මුල්                 කොට
සිරිත් විරිත්                කැටිකොට
වැඩකර සුබ                 නැකතට
සැරසෙමු                    අවුරුද්දට

කලට වෙලාවට              හරියට
ලිප ගිනි මොලවා         නැකතට
ගිතෙලින් හා හකුරු මිශ්‍ර
කිරිබත පිසුවා

මුළු ගමටම        සිරියාවයි
මගුල් ගෙයක සිරි උසුලයි
මව්පිය හා දූ දරුවන්
අහර බුදිනවා

කැවුම් කොකිස්   මුං අලුවා
අතිරස හා රස        බැලුවා
ගනුදෙනු අවසන් කරමින්
ගමටම අවුරුදු බෙදුවා

මව්පිය වැඩිහිටියන්   හට
බුලත් හුරුළු දී     කදිමට
තමන් කෙරූ පෙර වරදට
සමා යදිනවා

හැම දෙනාම රොක්වෙලා
දවසේ සෙල්ලම් කලා
සතුටින් පිරි අවුරුද්දේ
දිනක් ගත කලා


හිසතෙල් ගා නිමවීලා
රැකියාවට පිටත් වෙලා
නව අවුරුදු සිරිත් විරිත්
එයින් නිමකලා